Borang Pengalaman Diskriminasi di Sekolah

Cerita pengalaman anda adalah aset yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita bagi membanteras diskriminasi.

Borang Pengalaman Diskriminasi di Sekolah

Maklumat Peribadi

Maklumat tentang Pengalaman Diskriminasi di Sekolah

Sila isikan borang ini berdasarkan SATU pengalaman peristiwa atau bentuk diskriminasi sahaja. Anda boleh hantar borang ini berulang kali untuk pengalaman berbeza.

Maklumat Tambahan

*